Sadık Paşa Konağı

Sadık Paşa Konağı, 19. yüzyılda asıl adı Michal Czajkowski olan Polonezköy’ün kurucularından biri olarak tanınan Mehmet Sadık Paşa tarafından yaptırılmıştır. Michal Czajkowski Kimdir? Michal Czajkowski veya Mehmet Sadık Paşa (29 Eylül…

Sabancı Holding

Sabancı Holding, 1967 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından Adana’da kurulan Türk şirketler topluluğudur. Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisidir. Ailenin bir kısmı, Hacı Ömer Sabancı’nın kurduğu Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan…

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 2. Havza Genelgesi 3. Amasya Genelgesi 4. Erzurum Kongresi 5. Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreleri 6. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri 7….

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri; Atatürk tarafından belirlenen ve devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Kurtuluş Savaşı başarı…

Türk Destanları ve Özellikleri

Türk Destanları ve Özellikleri Dilimize Farsça’dan geçen bir kelime olan destan, milletin tarih boyunca yaşadığı inançlarını, zaferlerini, faziletlerinin, kahramanlıklarının anlatıldığı milli karakter taşıyan manzum eserlerdir. Türk Destanları; Türk toplumlarının milli…

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de doğdu. Mekke’nin ve Arabistan’ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş’in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Abdullah annesi Amine Hatundur. Ahlakı ve güvenirliğinden dolayı kendisine Muhammed-ül Emin (Güvenilir…

İslam Tarihi

İslam tarihi, İslam dininin 7. yüzyılda ortaya çıkışından ve İslam Devleti’nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile bu toplumların İslam çatısı…

II. Abdülhamid

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı. II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876’da tahta çıktı ve…

Wuhan Savaşı

Wuhan Savaşı, Japon-Çin Savaşı dahilinde yaşanan en geniş kapsamlı ve önemi en büyük savaşlardan birisidir. Wuhan’ın hem üretim hem de sinai ürün transferi odaklı jeopolitik önemi, Japonların Wuhan’ı hedef almasındaki en…

Wuhan

Wuhan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı bir eyalet altı şehirdir. Hubei’nin yönetim merkezi ve en büyük şehridir. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 8,821,658 ve toplam nüfusu ise 2015…