1960 Darbesi (27 Mayıs 1960)

Darbenin altında yatan zincirleme olaylara göz atmadan bu askeri darbeyi eksik anlatmış oluruz. DP’nin 14 Mayıs 1960 yılında iktidara gelmesiyle birlikte CHP’nin uzun süren 23 yıllık hükümeti muhalefet konumuna düşmüştü.

Dönemin DP başkanı olan İstanbul Milletvekili Adnan Menderes 19. Cumhuriyet Hükümetini kurmasına rağmen hükümet bir yılını doldurmadan 8 Mart 1951 tarihinde istifaya sürüklenmişti. 20. Cumhuriyet hükümeti Adnan Menderes tarafından kuruldu ve DP Genel Kongresinde tekrar genel başkan seçildi. Bu dönemde laiklik karşıtı olduğu belirtilen Said Nursi ile ilgili dava 25 Aralık 1952 tarihinde Samsun’da görüşülmeye başlanmıştı.

Ayrıca Atatürkçü düşünceye zarar vermek ve dini siyasete ilan etmek suçlamasıyla MP’nin (Millet Partisi) faaliyetleri 8 Mart 1953 tarihinde durdurulmuştu. 1954 tarihinde ise mahkeme partinin dini karakterde olduğu kanısına vararak partinin kapatılmasına karar verilmişti. 

1954 yılında yapılan seçimlerde DP Parlamentoda üstünlüğü sağlayarak CHP’nin 31 sandalyesine karşı 489 sandalye ile büyük bir üstünlük kurmuştu. Sandıktan zaferle ayrılan DP 17 Mayıs 1954 tarihinde 21. hükümeti kurmuştu.

Meclisten güven oyu alan 21. hükümet başkanı Adnan Menderes 1955 tarihinde Fuad Köprülü’yü Başbakan yardımcısı ve Fatih Rüştü Zorluyu ise Devlet ve Dışişleri Bakanlığına getirdi. DP’nin meşruluğu artmaya başlamıştı ki parti içinde çatlak sesler yükselmeye başladı.

1955 yapılında parti genel kongresinde Adnan Menderes başkan seçilirken muhalif görülen 9 milletvekili partiden ihraç edildi. İhraçları 10 milletvekilinin vefa istifaları izledi. İzleyen dönemde meclis kurulundaki tartışmalardan dolayı Sıtkı Yırcalı, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu bakanlıklardan istifa ettiler.

İstifaların ardından bütün kabinenin istifası gündeme gelince Adnan Menderes dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a hükümetin istifasını sunar ve hükümet düşer.

Cumhurbaşkanın yeni bir hükümet kurulması istemi üzerine Adnan Menderes 9 Aralık 1955 tarihinde 22. hükümet kurulmuştur. 22. Hükümetin ömrü de 1957 seçimlerine kadar kısa süreli olmuştur. 1957 seçimlerinde DP 519, CHP 173 ve Cumhuriyet Millet Partisi (CMP) ise 4 koltuk kazandı.

Seçim sonuçlarına göre 25 Kasım 1957 tarihinde 23. Cumhuriyet Adnan Menderes tarafından kuruldu. Ne olduysa bu dönemden sonra oldu. DP 1958 meclis konuşmasında CHP’ye faaliyetlerinden dolayı gözdağı vermeye başladığında CHP’den jet açıklama geldi. CHP, Cumhuriyetin ve hükümetin koruyucusu olduğu için demokrasinin en büyük garantörüdür, denmiştir. Bu sıkıntılı dönem yaşanırken kışlada değişiklik sinyalleri gelmeye başladı. 22 Ağustos 1958 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığına Rüştü Erdelum, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi.

Fakat siyasiler arasındaki ipler gerilmeye devam ediyordu. İsmet İnönü ve Menderes arasında yaşanan “idam sehpası” ve “yumruk atma” polemiği tarafları birbirine düşman etmişti.

Asker Hükümet’e Nota Vermişti

Olayların ardı arkası kesilmez. CHP’ye karşı başlatılan linç ve saldırı girişimi olayları askerin dikkatini çekmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Gürsel 3 Mayıs 1960 tarihinde Savunma Bakanı olan Ethem Menderes’e bir mektup yazar. Mektuptan sonra 5 Mayıs 1960 tarihinde Harbiyeli öğrenciler Ankara Kızılay’da bir gösteri düzenlediler. Başbakan Adnan Menderes olay yerine gittiğinde öğrencileri yatıştırmak yerine adeta itilip kakıldı. Olayların ardından Celal Bayar ve İçişleri bakanı olan Namık Gedik arasında olaylara müdahale edilmesi gerekliliği konuşuldu.

Gösterinin ardından Adnan Menderes İzmir gezisine çıkmıştır. Menderes’in gezisi sırasında 27 Mayıs’ta Harp Okulu öğrencileri “Zafer Anıtı”na kadar sessizce yürümüşlerdi. İşte darbenin ayak sesleri bu gösterilerdi.

Asker DP iktidarını istemiyordu. Bütün Harp Okulu ayaklanmaları yaşanırken 22 Mayıs tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından haberleşme ve kişiler arasındaki toplantıya yasak getirildi. Darbenin ardından Osmanlı Devletinden kalan 10 bin altınla devredilerek 3 Ocak 1961 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu adında bir fon oluşturulmuştur.

Üyeliği zorunlu olan kuruma subay ve astsubayların maaşlarının %10’u ve yedek subayların maaşının %5’i bu fona aktarılır. Darbeden bir gün önce Genel Kurmay Başkanı olan Erdelhun, askerin DP’ye olan bağlılığının sürdüğünün açıkladı. Fakat ertesi gün yapılan darbe gösterdi ki TSK’da kendi içinde bölünmüştü.

26 Mayıs gecesi DP karşıtı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik komite 27 Mayıs sabahı tanklarla beraber Albay Alparslan Türkeş tarafından radyoda okunan bildiri ile hükümete el koyduğunu bildirmiştir.

 1960 Darbesi ve Asker-DP (Demirkırat Partisi) Kavgası

Adnan Menderes ve asker arasındaki kopuklu söylentilerle başladı. 1950 dönemine girildiğinde dönemin yükselen ismi olan Menderes aslında çiftçilikten gelen tahsilli ve dil bilen biridir. Atatürk’ün tavsiyesi ile göreve gelen Menderes zamanla Başbakanlık dönemini sürdürdü. Fakat 1950 döneminde asker ile arası açıldığında adım adım ölüme sürüklendi. Söylentiye göre Menderes “ben bu orduyu yedek subaylarla yönetirim” demişti.

akat Refik Koraltan’ın Yassıada duruşmalarında Hüsamettin Cindoruk bu sorunun bizzat Adnan Menderes’e yöneltildiğine şahit olmuştur. Menderes, kendisini devleti yönettiği ve yedek subaylık yaptığı ve söylenenin yalan olduğunu bildirmesiyle savunmuştur. Ülkenin bir kesimi Menderes’i kahraman olarak görürken bir kesim kendisini hain olarak görüyordu. 27 Mayıs muhtırası Menderes’in adeta hayatını karartmıştır. Bildiride yazılanlar okunduğunda Atatürk’ün kurduğu sisteminin ve laik düşüncenin zedelendiği iddiası görülmektedir.

 27 Mayıs Bildirisi

“Sevgili Vatandaşlar,

Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır.

Bu harekata Silahlı Kuvvetlerimiz; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. İdaremiz, hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkar bir fiile müsaade etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir.

Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun, her vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir. Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sığınmalarını rica ederiz. Şahsi emniyetleri kanunun teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir. Büyük Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız. Düşüncemiz “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”tur.

Milletimizin bir zarara uğramayacağı delaletinde sabır ve ihkamla tebessür etmeleri beklentilerimiz arasındadır.”

 1960 Darbesi Sonrası Türkiye Siyaseti ve Milli Birlik Komitesi

Darbenin hemen aynı günün Milli Birlik Komitesi (MBK) kuruldu ve başına Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel getirildi. 28 Mayıs’ta kurulan yeni hükümetin başına Cemal Gürsel getirildi. CHP’li İsmet İnönü Kütahya yolunda tutuklandı. 23. Hükümetin Cumhurbaşkanı Celal Bayan ve 7 Bakan TSK gözetiminde tutuldu. Askeri darbe hükümetle birlikte Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hayatını da bitirmek üzereydi.29 Mayıs 1961 tarihinde Kara Harp Okulu’nda İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti ve gözaltında olan 150 kişi Yassıada’ya sürgüne gönderildi.

Tutuklamaların ardından 30 Mayıs tarihinde Cemal Gürsel 24. Cumhuriyeti kurmuştur. 12 Haziran tarihinde Milli Birlik Komitesi geçici anayasayı kabul etti. 11 Temmuz tarihinde idam cezasındaki yaş sınırı kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Celal Bayan Yüce Divan’a sevk edildi. Milli Birlik Komitesi askeri kanadı istediği gibi şekillendirmek adına “Eminsular” olarak adlandırdığı, Genel Kurmay Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın da aralarında bulunduğu 235 general emekliye sevk edildi.

Boşalan Genel Kurmay Başkanlığına Orgeneral Cevdet Sunay getirildi. 21 Ağustos’ta 3.400 subay ve 400 polis emekli edilirken 600 polisin yeri değiştirildi. 1 Eylül tarihinde Milli Birlik Komitesi tarafından DP’nin bütün mallarına el konuldu. 5 Ekim tarihinde Sıkıyönetim 1 Mart 1961 tarihine kadar uzatıldı.

Beklenen an gelmiş ve Yassıada’da Yüksek Adalet Divanı kuruldu. Bunu 27 Ekim tarihinde MBK tarafından görevinden alınan 147 öğretim üyesi takip etti. 13 Kasım tarihinde ise MBK kendi içindeki 14 üyeyi yurt dışına ihraç eti.

Alparslan Türkeş bu grubun içindeydi ve büyükelçilik müşaviri olarak Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye sürüldü. 

 Yassıada Davaları

11 ay 1 gün süren davaların başlangıcı 14 Ekim 1960 tarihidir. 203 davaya bakıldı ve toplam 872 oturum yapıldı. 19 dava bakan mahkeme toplam 1068 tanığı dinledi. 15 Eylül 1961 tarihinde tutuklular vatana ihanet, meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi, Kırşehir’in ilçe yapılması CHP’nin mallarına el koymak gibi birçok suçtan suçlu bulunmuştu. Yassıada duruşmalarında 6-7 Eylül olaylarından DP sorumlu tutulmuştu.

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Fuad Köprülü, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay, Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş, İzmir Valisi Kemal Hadımlı, Selanik başkonsolosu Mehmet Ali Balin ve diğerleri Selanik’te Atatürk’ün evini bombalanması ve Rum halkının evlerinin yağmalanmasından sorumlu tutuldular. Bu suçlamalarda Celal Bayar beraat ederken Adnan Menderes ve Zorlu 6 yıl ve diğer isimler ise 4’er yıl hapis cezası aldılar.

Bir diğer dava ise Maliye Bakanı Hasan Polatkan “Vinileaks” şirketine Türkiye Vakıflar Bankasından haksız kredi verildiği ve 110 bin lira rüşvet aldığıydı.

Adnan Menderes bu suçlamalardan kendisini bankanın Umum Müdürlüğünü yapan Sabahattin Tulga’nın da ifadesi kurtaramadı. Duruşmada Menderes ve Polatkan suçlu bulunarak 7 yıl ağır hapis ile cezalandırılırken şirket yöneticileri de cezalandırılmışlardır.

Ayrıca Adnan Menderes ve bazı bakanlarla birlikte Basın Yayın ve Turizm genel müdür olan Altemur Kılıç tarafından devlet radyosu parti için kullanmakla suçlanmışlardır. Mahkemeler son bulduğunda 15 sanık idam cezası almıştı. Bu isimler sırasıyla Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişoğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman. İdam cezalarından Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961 tarihinde sabaha karşı ve Adnan Menderes ise 17 Eylül tarihinde 13:30 sularında idam edildi.

Bütün ceza muhakemelerinde idamlar sabaha karşı yapılırken Menderes öğleden sonra idam edilmiştir. Çünkü Türkiye yabancı devletler tarafından idamlardan vazgeçilmesi yönünde telkinler almaktaydı. Üç idamın ardından ABD Başkanı Kenedy ve П. Elizabeth’in uğraşlarıyla diğer mahkumların idam cezaları müebbet hapse çevrilmişti.

 1961 Türkiye’si ve 25. Cumhuriyet Hükümeti

4 Ocak 1961 tarihinde 24. Hükümet resmen istifa etmiştir. Cemal Gürsel 5 Ocak’ta 25. Hükümeti kurmuştu. 12 Ocak tarihinde ise yeni hükümetin izni ile siyasi partilere katılım yolu açıldı.

11 Şubat tarihinde Adalet Partisi (AP) Ragıp Gümüşpala önderliğinde açıldı. İzleyen 1 Nisan’da partilerin il veya ilçe toplantıları ile kongre hakları iade edildi. 25 Mayıs tarihinde Milletvekili Seçim Kanunu kabul edildi. 9 Temmuz tarihinde halk oyuna sunulan Anayasa % 61.5 ile kabul görmüştü. 15 Eylül’de en sonunda beklenen oldu ve tutuklanan DP’nin 15 üyesi idam ve 32 üyesi müebbet hapse çarptırıldı. 16 Eylül’de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişti.

17 Eylül tarihinde Başbakan “Adnan Menderes” idam edildi. Milli Birlik Komitesi 65 yaşını aştığı için diğer çoğu idam kararı müebbete çevrildi. 15 Ekim’de yapılan genel seçimde CHP 173, AP 158, CKMP 65, YTP 54 milletvekili sahibi oldu. 26 Ekim’de toplanan meclis Cemal Gürsel 607 oy’un 434’ünü alarak Türkiye Cumhuriyetinin 4. Cumhurbaşkanı seçilmişti. 10 Kasım’a gelindiğinde Cemal Gürsel İsmet İnönü’den hükümeti kurmasını istemiştir. 15 Kasım’da ise CHP ve AP arasındaki kurulacak olan koalisyonun protokolü imzalanmıştı.

Tarihler 20 Kasım’ı gösterdiğinde İsmet İnönü Başbakanlığında Türkiye’nin 26. ve aynı zamanda ilk koalisyonu (CHP-AP) kurulmuştu.

  Milli Birlik Komitesi Üyeleri
 1. Orgeneral Cemal GÜRSEL,
 2. Kurmay Yarbay Refet AKSOYOĞLU,
 3. Kurmay Yarbay Mucip ATAKLI,
 4. Kurmay Yüzbaşı Emanullah ÇELEBİ,
 5. Kurmay Binbaşı Vehbi ERSÜ,
 6. Kurmay Binbaşı Suphi GÜRSOYTRAK,
 7. Kurmay Yarbay Suphi KARAMAN,
 8. Kurmay Binbaşı Kadri KAPLAN,
 9. Kurmay Yüzbaşı Kamil KARAVELİOĞLU,
 10. Kurmay Albay Osman KÖKSAL,
 11. Kurmay Albay Fikret KUYTAK,
 12. Kurmay Albay Sami KÜÇÜK,
 13. Kurmay Yarbay Sefcai OKAN,
 14. Orgeneral Fahri ÖZDİLEK,
 15. Kurmay Binbaşı Mehmet ÖZGÜNEŞ,
 16. Kurmay Binbaşı Selahattin ÖZGÜR,
 17. Kurmay Binbaşı Şükran ÖZKAYA,
 18. Kurmay Albay Haydar TUNÇKANAT,
 19. Tuğgeneral Sıtkı ULAY,
 20. Kurmay Binbaşı Ahmet YILDIZ,
 21. Kurmay Albay Muzaffer YURDAKULER,
 22. Korgeneral Cemal MADANOĞLU,
 23. Binbaşı Fazıl AKKOYUNLU,
 24. Yüzbaşı Rıfat BAYKAL,
 25. Yüzbaşı Ahmet ER,
 26. Kurmay Binbaşı Orhan ERKANLI,
 27. Kurmay Yüzbaşı Numan ESİN,
 28. Kurmay Yarbay Orhan KABİBAY,
 29. Kurmay Yarbay Kadri KAPLAN,
 30. Binbaşı Muzaffer KARAN,
 31. Binbaşı Münir KÖSEOĞLU,
 32. Kurmay Yüzbaşı Muzaffer ÖZDAĞ,
 33. Yüzbaşı İrfan SOLMAZER,
 34. Binbaşı Şefik SOYUYÜCE,
 35. Binbaşı Dündar TAŞER,
 36. Kurmay Albay Alparslan TÜRKEŞ,
 37. Tuğgeneral İrfan BAŞTUĞ.