Aliya İZZETBEGOVİÇ (1925-2003)

Aliya izzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç

Aliya izzetbegoviç
Aliya izzetbegoviç

1925’te Bosna Hersek’in Şamaç (Aziziye) kasabasında doğan Aliya İzzetbegoviç

II. Dünya Savaşı sırasında Hırvat ve Sırp çetelerine
karşı Boşnakların varlığının korunmasında önemli rol oynayan
“Genç Müslümanlar Teşkilâtı”na üye olmuştur.

1990
yılında kurduğu “Demokratik Hareket Partisi”nin ilk başkanı
olan İzzetbegoviç, 1990 seçimlerinde de Bosna-Hersek’in ilk
devlet başkanı seçilmiş ve bu görevi 2000 yılındaki üçlü devlet
başkanlığı dönemine kadar sürdürmüştür.
Gerek Bosna Savaşı’nda gerekse Bosna-Hersek’in bağımsızlı-
ğını kazanmasında büyük rol oynayan İzzetbegoviç, 19 Ekim
2003’te Saraybosna’da vefat etmiştir.