Avarlar

Hunlar ile Avarların ortak özelliği: Avrupa’da devlet kurmaları.
Avarlar: Sasanilerle birlikte ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. ;Kurucusu Bayan Han’dır. Üzengi yapımını Avrupalı’lara öğrettiler. Töles isyanı sonucu yıkıldılar.
Bumin kağan Avarların demircisidir. Avarların kızını istemiş, vermeyince Avarlar’a isyan ediyor. Bumin Kağanda Göktürk Devletini kurdu.