Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Atilla Doğu Romayı “Margos ve Anatolyos” anlaşmalarıyla vergiye bağladı.
Atilla gözünü Batıya çevirir. Roma halkı Papadan yardım ister. *Papa (I.Leon) Atilladan ricada bulunur.Roma Hristiyanlarca kutsal. *Sasanilerin Avrupa Hunlarını rahatsız etmesi nedeniyle Romayı almaktan vazgeçti. (vazgeçme nedenleri)
Atilladan sonra Uldız; Anadolu’ya seferler yapmıştır. (Anadoluya ilk seferler yapılmış)
Atilla’nın ünvanları:
-Tanrının kırbacı(kamçısı),
-Hun-Burgon mücadelesinde (Nibelungon destasında “Etzel” ismiyle geçer.)(Almanların destanı)
-Cesur kavimlerin efendisi
-Macarlar Atillayı ataları kabul ediyorlar.
Avrupa Hun Devleti iki tarafında da roma olduğundan zamanla asimile olacak ve yıkılacak.