Çanak Yağması

Eski Orta Asya geleneklerinden biri olan Han Yağması geleneğinin Osmanlı’daki uzantısıdır. Düğün şenliklerinde ve ulufe dağıtımı sırasında uygulanırdı. Bu geleneğe göre üç yıl ara ile Han’ın eşleri ve çocukları hariç tüm mal varlığının alınmasına izin verilirdi. Bu adet ile hem alan için hem veren için bolluk ve bereket fikrinin yayılması amaçlanırdı.
Osmanlı Döneminde, Çanak Yağması genelde At Meydanı’nda düzenlenirdi. Bunun dışında sarayda yeniçeriler için düzenlenen Çanak Yağma’larında içleri etli pilav ile dolu çanaklar avluya dizilir ve sadrazamın işareti ile yeniçeriler çanakları yağmalanaya başlardı.