Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş’ta, Kabataş’tan Beşiktaş’a uzanan Dolmabahçe Caddesi’yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 metrekarelik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayıdır.

Dolmabahçe İsminin Tarihçesi

Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın olduğu alanda 16. yüzyılda çok güzel bir koy vardı. Hatta Osmanlı kaptan-ı deryası, gemilerini bu koya demirlerdi. 17. yüzyılda ise koy, neredeyse bir bataklığa dönüştü. Bu yüzden de bataklık doldurularak kurutuldu ve padişahların gelerek dinlendiği bir hasbahçeye dönüştürüldü. Denizden doldurularak meydana getirildiği için bu bahçeye “Dolmabahçe” adı verildi.

Dolmabahçe Sarayı Tarihçesi

Dolmabahçe Sarayı

TC Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid (1839-1861) tarafından inşa edilmiştir. İnşasına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanan Saray, çevre duvarlarının tamamlanması ile birlikte 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açılmıştır. Mimarı Ermeni Garabet Balyan ve Nikoğos Balyan’dır.

İlk başlarda “Beşiktaş Saray-ı Hümayunu” diye adlandırılırken daha sonradan ismi “Dolmabahçe Sarayı” şeklinde değişmiştir. Osmanlının esas sarayı olan Topkapı Sarayı bu sarayın yapımı ile terk edilmiştir. Halifeliğin kaldırılmasıyla 1924 yılına kadar 6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi olan Abdülmecid Efendiye ev sahipliği yapmıştır. 1927-1949 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk İstanbuldaki çalışmalarında bu sarayı kullanmış ve burada ölmüştür. 1984 yılından sonra saray müze olarak halka açılmıştır.

Dolmabahçe Sarayı Mimari Yapısı

Dolmabahçe Sarayı, millî mimari anlayışından tamamen uzak, Avrupa sarayları örnek alınarak inşa edildi. Mimarî özellikleri itibariyle Fransız Barok, Alman Rokoko, İngiliz Neo Klasizmi ile İtalyan Rönesans mimarisinin karışımıdır.

Dolmabahçe Sarayı 3 bölümden oluşmaktadır.

– Mâbeyn-i Hümâyûn (Selamlık Salonu)
– Muâyede Salonu (Tören Salonu)
– Harem-i Hümâyûn Dairesi (Harem Dairesi)

Dolmabahçe Sarayı’nın yapısı üç katlı ve simetriktir. Sarayda 285 oda, 44 salon ve 6 hamam bulunur. Denizden 600 metrelik bir rıhtıma sahiptir. Kara tarafında ise birisi çok süslü 2 anıtsal kapısı vardır. Batı etkilerinin altında, her ne kadar Avrupa saraylarından örnek alınarak yapılmış olsa da harem kısmının ayrı bir bölüm olarak kurulmasına dikkat edilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Günleri ve Saatleri

Açılış-Kapanış saatleri mekanlar arasında farklılıklar göstermektedir. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri saat 09:00-16:00 arasında gerçekleşmektedir.