DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

1. Tekerleğin İcadı

Tekerleğin İcadı

Tekerlek MÖ 3500 yılında icat edilmiştir. Hangi ihtiyacın tekerleğin icadına yol açtığı bilinmiyor fakat General Frugier’in varsayımına göre; Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insanlar, avladıkları hayvanları veya kaya parçaları gibi bazı şeyleri yaşadıkları yere taşıma ihtiyacını duymuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl ederek tekerleğin icadı ile ilgili yol katetmişlerdir.

2. Yazının İcadı

Yazının İcadı

Tarihte yazıyı ilk olarak Sümerler icat etmiştir. Bu yazı sisteminde kullanılan semboller çiviye benzediği için çivi yazısı olarak isimlendirilir. Mezopotamya’da yaşayan Sümerler M.Ö. 3500 civarında yani günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce çivi yazısını kullanılmaya başladılar.
İnsanlık tarihinde birçok toplum birbirinden bağımsız olarak yazıyı icat etmiştir. Mezopotamya’da çivi yazısının ortaya çıkmasından birkaç yüzyıl sonra Eski Mısır’da hiyeroglif yazısı doğmuştur. Mayalar ve Aztekler gibi Amerika’nın eski uygarlıkları da Eski Dünya’dan bağımsız olarak farklı yazı sistemleri bulmuş ve kullanmışlardır.

3. Rönesans

Rönesans

Rönesans, 15. ve 16. yüzyıl arası İtalya’da ortaya çıkmıştır. İlim ve teknikteki ilerlemenin önünü açmış insana değerin artmasını sağlamıştır.

4. Reform

Reform

15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen reform hareketinin sonucunda Katolik kilisesi etkisini yitirmiş, Protestanlık doğmuştur.

5. 1450 Modern Matbaacılığın Doğuşu

1450 Modern Matbaacılığın Doğuşu

1450 yılında Johannes Gutenberg’in matbaa devrimini başlatmıştır.

6. 1453 İstanbul Fethi

1453 İstanbul Fethi

6 Nisan-29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın sonucunda Osmanlı Padişahı II.Mehmed komutasındaki birliklerin Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u ele geçirmiştir.

7. 1492 Christoph Colomb’un Yeni Dünya (Amerika) Keşfi

1492 Christoph Colomb’un Yeni Dünya (Amerika) Keşfi

Christoph Colomb, Atlas Okyanusu boyunca 4 defa gemi ile seyahat etmiştir. Böylece Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika keşfedilmiştir.

8. 1509 Saatin İcadı

1509 Saatin İcadı

1509 yılında Nürnbergli Alman Saatçi Peter Henlein tarafından ilk madeni cep saati icat edildi. 1583 yılında ise Galileo ilk bilimsel saatini icat etti.

9. 1789 Fransız Devrimi

1789 Fransız Devrimi

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli, Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sosyal bir akımı başlatan en büyük etkendir.

10. 1825 İlk Buharlı Lokomotif’in Kullanımı

1825 İlk Buharlı Lokomotif’in Kullanımı

Richard Trevithick tarafından İngiltere’nin Cornwall şehrinde 1825 yılında buharla çalışan ve raylar üzerinde ilerleyen ilk lokomotif inşa edilmiştir.

11. 1876 Telefonun İcadı

1876 Telefonun İcadı

Alexander Graham Bell telefonu 1876 yılında icat etmiştir. Telefonun icadı iletişim ağlarının temelini oluşturmuş, günümüz ilişkilerine yön vermiştir.

12. 1879 Elektriğin İcadı

1879 Elektriğin İcadı

Elektriğin icadı ile elektronik çağa geçiş başlamıştır. Thomas Edison’un 1879 yılında elektrik ampülünü icad etmesiyle ise tüm dünya bireyleri aydınlanmıştır.

13. 1885 Benzin İle Çalışan İlk Otomobilin Üretilmesi

1885 Benzin İle Çalışan İlk Otomobilin Üretilmesi

Karl Friedrich Benz, 1885 yılında dünyanın benzin motoruyla çalışan ilk otomobili olan Motorwagen’i üretti.

14. I.Dünya Savaşı

I.Dünya Savaşı

1914-1918 yılları arasında yaşanan I.Dünya savaşı sonucunda Avrupa’daki mevcut dengeler değişti. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu parçalandı, Çarlık Rusyası yıkıldı. Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna kuruldu.

15. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

1920 yılında TBMM’nin kurulması ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyie İngiltere, İtalya, Fransa’nın Sevr antlaşmasından alacakları askıya alınmış, dünya haritası tekrardan çizilmiştir.

16. 1933 Adolf Hitler’in ve Nazi Partisinin İktidara Gelmesi

1933 Adolf Hitler’in ve Nazi Partisinin İktidara Gelmesi

1933 yılında Adolf Hitler’in iktidara gelmesiyle Avrupa’nın tarihi yeniden yazılmıştır. Adolf Hitler, II.Dünya Savaşını başlatmış ve Yahudi Soykırımı gerçekleştirmiştir.

17. II.Dünya Savaşı

II.Dünya Savaşı

1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II.Dünya Savaşı sonucunda Almanya ikiye ayrıldı. ABD ve SSCB arasında soğuk savaş dönemi başladı.

18. Stalingrad Muharebesi

Stalingrad Muharebesi

1942-1943 yılları arasında Adolf Hitler’in Rusya’daki Stalingrad’a yaptığı çıkartma Nazi Almanya’sının büyük bir güç kaybetmesine sebep olmuş ve Nazi Almanya’sının çöküşünü başlamıştır. Eğer Hitler Stalingrad’da başarılı olsaydı bilinen tarih baştan yazılmış olacaktı.

19. Atom Bombasının İcadı

Atom Bombasının İcadı

1945 yılında tarihin en acımasız saldırılarından birinin yapılmasına vesile oldu. Nükleer silahlar devri başladı.

20. 1969 Aya Ayak Basılması

1969 Aya Ayak Basılması

1969 yılında Neil Armstrong’un aya ayak basmasıyla soğuk savaşı dönemindeki Amerika süpergüç ilan edilmiş ve uzay çağı başlamıştır.

21. 1989 Berlin Duvarının Yıkılışı

1989 Berlin Duvarının Yıkılışı

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla Almaya’da doğu ve batı ayrımı ortadan kalkmış. Alman Demokratik Cumhuriyeti resmen sonlanmıştır.

22. Sovyetler Birliğinin Dağılması

Sovyetler Birliğinin Dağılması

25 Aralık 1991 tarihinde SSCB Devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un istifa etmesiyle SSCB dağılmaya başlamış, Asya ve Avrupa’nın siyasi haritası değişmiş, bağımsız devletler topluluğu kurulmuştur.

23. 11 Eylül Saldırısı

11 Eylül Saldırısı

11 Eylül 2001 tarihinde dünyanın en büyük terör saldırısı gerçekleşti. 11 Eylül Saldırılarından sonra İslami terör adlı altında bir oluşum algısı oluşmaya başladı ve bu oluşum bahane edilerek orta doğu sürekli olarak işgal edilmeye başladı.