Galata Kulesi

Galata Kulesi Tarihçesi

Galata Kulesi ve Çevresi – Eski Hali

Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edilmiştir. Dünyanın en eski kulelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1204 yılında IV.Haçlı Seferi’nde yüksek düzeyde hasar alan kule, 1348 yılında Cenevizliler tarafından yığma taşlar kullanılarak “İsa Kulesi” adıyla yeniden restore edilmiştir.

Galata Kulesi
Galata Kulesi

Galata kulesi 1445-1446 yılları arasında inşa edilerek yükseltilmiştir. Türklerin eline geçtikten sonra her geçen yüzyıl yenilenmiş ve tadilat, bakımı yapılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Cenevizliler bölgeyi teslim etmiştir. Cenevizler zamanında Galata Kulesi’nin tepesine yerleştirilen Katolik haçı Fatih Sultan Mehmet tarafından indirtilmiştir. Galata Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı amaçlarla kullanılmıştır. 1509 yılında meydana gelen İstanbulluların “Küçük Kıyamet” olarak adlandırdıkları depremde ciddi zararlar gördü. O devrin önemli mimarlarından Hayrettin tarafından onarıldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hapishaneye çevrildi. Kasımpaşa tersanesinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerini burada yatırmışlardır. Sultan III.Murat’ın emriyle burada müneccim (geleceği gören kişi) Takiyüddin tarafından bir rasathane (astroloji gözlem evi) kurulmuş fakat kısa süre sonra kapatılmıştır. IV.Murat döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi ok meydanında uçuş eğitimleri yaparak tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takmış ve 1638 yılında Galata kulesinden atlayıp uçmuştur. Bu uçuş Avrupa da büyük ilgi görmüştür. 1717 yılında yangın gözlem evi olarak kullanılmıştır. Fakat III.Selim döneminde çıkan bir yangından dolayı büyük bölümü yanmıştır. Yangından sonra onarılan kule 1831 yılında çıkan başka bir yangınla yine hasar görmüş ve onarılmıştır. 1875 yılında bir fırtınada külahı devrilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise bir restorasyon daha geçiren kule, bugün restoran ve seyir terası olarak hizmet vermektedir.

Galata Kulesi’nin Özellikleri

Galata Kulesi

– Kule dünyanın en eski kulelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
– Yüksekliği yaklaşık 70 metre, çapı 10 metre, duvar kalınlığı ise 3,75 metredir.
– Yapılan araştırmalara göre ağırlığının 10.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.
– Kulenin gövdesi işlenmemiş taşlardan ve molozlardan yapılmıştır.
– Yüksek giriş katından sonra dokuz katlı bir yapıdır.
– Zeminde bulunan çukurlarda yapılan araştırmalarda kafa tasları ve insan kemikleri bulunmuştur.
– Kulenin zeminin altı zindan olarak kullanılmıştır.

Hezârfen Ahmet Çelebi Olayı

Hezârfen Ahmet Çelebi Uçuşunu temsil Eden Resim
Hezârfen Ahmet Çelebi Uçuşunu temsil Eden Resim

Hezârfen Ahmed Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış Müslüman Türk bilginidir.  Kollarına tahta kanatlar takarak ilk uçuş deneyimini gerçekleştiren Hezârfen Ahmet Çelebi kendini kuleden boşluğa bırakmış ve lodostan faydalanıp uçarak Üsküdar Doğancılar semtine inmiş. Evliya Çelebi’nin anlattıklarına göre olay şöyle: “İptida Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken kulenin taa zirve-i belasından lodos rüzgarı ile uçarak Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: “Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil.”

En Eski Galata Kulesi Efsanesi

Efsaneye göre Romalılar şuna inanıyorlarmış; Eğer bir kadın ve erkek, Kuleye ilk kez birlikte çıkarlarsa, onlar evlenirler.

Aşık Galata Kulesi Efsanesi

Efsaneye göre; Galata Kulesi ve Kız Kulesi birbirlerine aşıktırlar. Ama aradaki amansız boğaz nedeniyle kavuşmaları da imkansızdır. Günden güne özlemleri daha artmaktadır. Derken günlerden bir gün, Hezarfen Ahmet Çelebi tırmanır kuleye, Avrupa’dan Anadolu yakasına uçmak üzere. Galata Kulesi’nin ısrarlarına dayanmayarak, kulenin yüzyıllardır biriktirdiği mektupları da yanına alarak kanatlanır ve onları Salacak sahiline yaklaşırken Kız Kulesi’ne bırakır. Rüzgarla savrulan mektuplar dalgaların da yardımıyla Kız Kulesi’ne ulaşır. Aşkının karşılıksız olmadığını anlayan Kız Kulesi, mektuplardan sonra daha güzelleşir. Bu sayede Galata Kulesi de sevgisinin tek taraflı olmadığını anlar. İkilinin birbirlerine karşı hissettikleri bu duygular, onların karşılıklı olarak yüzyıllara meydan okumalarını sağlar.

Galata Kulesi Diğer Bilgiler

– Kule giriş ücreti 2018 itibarıyla 10 TL, öğrenciler ise 5 TL’ye girebiliyor.
– Kulenin çalışma saatleri 09.00-19.00 arasındadır.
– Kule’nin bir yere kadar asansörle çıkıyorsun ve son iki katında merdiven kullanılıyor. İnişte asansörü kullanılmıyor.
-Kule’nin üst katında restoran bulunmaktadır.