Gerileme Devri Islahatları

Gerileme Dönemi Islahatları

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Devri) Islahatları

Gerileme Devri Islahatları – 18. Yüzyıl Islahatları çalışmalarında Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma politikası yürütmeye çalışmış fakat başarısız olunca topraklarını korumayı amaç edinmiştir. Bozulmuş durumdaki devlet kurumları yapılan ıslahatlarla düzenlenmek istenmiştir.

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Devri) Islahatları

Islahat Yapan Padişahlar

III. Ahmet (Lale Devri) Islahatları
I. Mahmut Islahatları
III. Mustafa Islahatları
I. Abdülhamid Islahatları
III. Selim Islahatları