II.Bayezid – Yükselme Dönemi Padişahı (1481-1512)

II.Bayezid – Yükselme Dönemi Padişahı

II.Bayezid
II.Bayezid

– Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine oğulları II.Bayezid ve Cem Sultan arasında iktidar mücadelesi başladı. (1481)

– II.Bayezid, valilik yapmakta olduğu Amasya’dan İstanbul’a gelip 21 Mayıs 1481 tarihinde tahta çıktı. (1481)

– II.Bayezid kuvvetlerini Bursa’da yenen Şehzade Cem ise 28 Mayıs 1481 tarihinde Bursa’da tahta çıktı. (1481)

– II.Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şehzade Cem’in kuvvetleri arasında Bursa yakınlarındaki Yenişehir’de yapılan savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya, ardından da Mısır’a kaçtı. (1481)

– İtalya topraklarından Otranto’yu işgal eden Gedik Ahmet Paşa’nın, Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’a çağrılmasından sonra bir saldırı düzenleyen İtalyanlar kaleyi geri aldı. (1481)

– Kahire’de Memlûklere sığınan Cem Sultan, Karamanoğullarının daveti üzerine Anadolu’ya geçti ve Konya’da Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşlarda mağlûp oldu. Önce Rodos’a, ardından Fransa’ya gitti. (1482)

– II.Bayezid, Cem Sultan’la mücadelesinde kendi yanında olan, ancak Cem’den yana olduğundan kuşkulandığı Sadrazam Gedik Ahmet Paşa’yı 18 Kasım 1482 tarihinde idam ettirdi. (1482)

– Osmanlı-Venedik barış antlaşması yenilendi. (1482)

– II.Bayezid Morova seferine çıktı. (1483)

– Cem Sultan olayları nedeniyle ihmal edilen Hersek’te başlayan karışıklıklar üzerine Hersek yeniden işgal edildi. (1483)

– Karamanoğlu Kasım Bey’in ölümü üzerine yönetimindeki İçel Beyliğine Mahmut Bey getirildi. (1483)

– II.Bayezid, Moldova seferine çıktı. Tuna üzerindeki Kilya (Kili) Kale’si ve Akkerman Kale’leri fethedildi. Kırım ordusu, Osmanlı ordusu yanında yer aldı. Karadeniz’in kuzeybatı ve güney kıyıları Osmanlı hakimiyeti altına girdi. (1484)

– Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûkler arasındaki altı yıl sürecek olan savaş başladı. (1485)

– İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı. (1485)

– Osmanlılar ile Memlûkler arasında Adana’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Komutan Hersekzade Ahmet Paşa esir alınarak Kahire’ye götürüldü. Tarsus ve Adana, Memlûklerin eline geçti. (1486)

– Tanrısal aşkı dile getiren Tazarruname yazarı, matematikçi, bilgin ve sadrazam Sinan Paşa öldü. (1486)

– II.Bayezid tarafından Amasya’da yaptırılan II.Bayezid Camii inşaatı tamamlandı. (1486)

– İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı. (1486)

– II.Bayezid tarafından Edirne’de yaptırılan II.Bayezid Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı. (1487)

– Memlûk kuvvetleriyle Osmanlı ordusunun Tarsus-Adana arasındaki Ağaçayırı’nda yaptıkları savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu. (1488)

– Rodos şövalyeleri tarafından Papalık makamına satılan Cem Sultan, Fransa’dan Roma’ya gönderildi. (1488)

– Osmanlı şeyhülislâmlarından, Fatih’in hocası Molla Gürani İstanbul’da öldü. (1488)

– İstanbul’daki ilk büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı. (16 Ocak 1489)

– Memlûkler tarafından kuşatılan Adana teslim oldu. (1489)

– II.Bayezid tarafından Çorum- Osmancık arasında yaptırılan II.Bayezid köprüsü inşaatı tamamlandı. (1489)

– Osmanlı Devleti ile Polonya arasında barış antlaşması imzalandı. (1490)

– Napoli’ye getirilirken hastalanan Cem Sultan 25 Şubat 1495 tarihinde öldü. (1495)

– İlk Rus elçisi İstanbul’a geldi. Ancak Mihail Pleçsef adındaki bu elçi, “görgü kurallarını bilmeyen kaba bir adam” olduğu gerekçesiyle padişah tarafından kabul edilmeden ülkesine geri gönderildi. (1495)

– Venediklilere bağlı bulunan Karadağ Beyliği, Osmanlı koruması altına alındı. (1497)

– II. Bayezid’e 15 yıl sadrazamlık yapan Davut Paşa azledildi ve Davut Paşa’nın yerine Hersekzade Ahmet Paşa getirildi. (1497)

– Lehistan (Polonya) Kralı Jean Arbert’in, Boğdan’a saldırması üzerine Silistre Sancakbeyi Bali Bey komutasındaki Türk akıncıları Lehistan’daki birçok kaleyi ele geçirip Varşova yakınlarına kadar sokuldular. (1498)

– Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı 30 Ağustos 1499 tarihinde fethedildi. (1499)

– Venediklilere ait olan Mora yarımadasının güneyindeki Modon kenti, II.Bayezid tarafından fethedildi. (1500)

– Midilli adasını ele geçiren Fransız donanmasına karşı saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri Fransızları mağlûp etti. (1501)

– Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi. (1501)

– Avarız vergisi alınmaya başlandı. Avrupa’daki Hıristiyan ittifakına karşı açılan seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla her evden 10 akçe alınmasıyla başlayan bu vergi Tanzimat dönemine kadar devam etti. (1501)

– Osmanlı-Venedik Barışı imzalandı. (1502)

– Osmanlılarla Macarlar arasında barış anlaşması yapıldı. (1503)

– Sadrazam Hadem Halil Paşa azledildi ve yerine ise tekrar Hersekzade Ahmet Paşa getirildi. (1503)

– 1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı. (1505)

– İkinci kez sadrazam olan Hersekzade Ahmet Paşa azledildi ve yerine tekrar Hadım Ali Paşa tayin edildi. (1506)

– Bayezid Camii külliyesine bağlı olan Bayezid Medresesi açıldı. (1507)

– 22 ağustos 1509 tarihinde “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem ile İstanbul yerle bir oldu. (1509)

– Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti. (1511)

– Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II.Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I.Selim tahta çıktı. (1512)

– Yavuz Sultan Selim 28 Ağustos 1516 tarihinde Halep’e girdi. (1516)