II.Osman (Genç Osman) – Duraklama Devri Padişahı (1618-1622)

II.Osman (Genç Osman) – Duraklama Devri Padişahı 

II.Osman (Genç Osman)
II.Osman (Genç Osman)

– II.Osman, 14 yaşında tahta çıkarıldı. (26 Şubat 1618)
– Sofu Mehmet Paşa görevden alınıp Hace-i Sultâni Ömer Efendi, şeyhülislâmlığa getirildi. (9 Temmuz 1618)
– Osmanlı-İran arasında Serav Barış Antlaşması imzalandı. (26 Eylül 1618)
– Serdar-ı Ekrem Halil Paşa görevden alınarak Kara Mehmet Paşa, yeniden veziriazamlığa getirildi. (18 Ocak 1619)
– Kara Mehmet Paşa görevden azledilerek Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa veziriazam oldu. (23 Aralık 1619)
– 1617 barışını ihlâl Lehistan’a karşı ilk zaferini kazanan Silistre Valisi İskender Paşa, düşmanın barış teklifini de kabul etmedi. (20 Eylül 1620)
– Genç Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Mehmet idam edildi. (12 Ocak 1621)
– Güzelce Ali Paşa’nın ölümü üzerine, dördüncü vezir Ohrili Hüseyin Paşa, sadrazamlığa getirildi. (9 Mart 1621)
– II.Osman, Hotin Seferi adıyla da anılan Lehistan Seferi’ne çıkmak üzere Topkapı Sarayı’ndan Davutpaşa karargahına geçti. (8 Mayıs 1621)
– Hotin (Lehistan) Savaşı (3 Eylül 1621)
– Hotin Barışı (6 Ekim 1621)
– Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı. (18 Mayıs 1622)
– Genç Osman boğdurularak öldürüldü. (20 Mayıs 1622)