II.Selim (Sarı Selim) – Yükselme Dönemi Padişahı (1566-1574)

II.Selim (Sarı Selim) – Yükselme Dönemi Padişahı 

II.Selim (Sarı Selim)
II.Selim (Sarı Selim)

– II.Selim (Sarı Selim), İstanbul’da tahta çıktı. (30 Eylül 1566)
– II.Selim, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesini almak üzere Belgrad’a geldi. (17 Ekim 1566)
– Devşirme yeniçeriler, II. Selim’in tahta çıkışı nedeniyle dağıttığı cülusa ilk defa tepki gösterdiler. (1566)
– II.Selim’in Belgrad’dan İstanbul’a dönüşünde yeniçeriler ikinci kez ayaklandı. (5 Aralık 1566)
– Cülus bahşişinden ilmiye sınıfının da yararlanması kabul edildi. (7 Aralık 1566)
– Yemen ikiye ayrıldı ve topraklarının büyük bölümü kaybedildi. (16 Ağustos 1567)
– Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması Edirne’de imzalandı. (17 Şubat 1568)
– Yemen fethedilip Taaz ve çevresi ele geçirildi. (1568)
– Edirne’de Mimar Sinan’ın eseri olan Selimiye Camii’nin yapımına başlandı. (1568)
– Yemen’in önemli kalelerinden Kahire Kalesi ele geçirildi (3 Mayıs 1569)
– İstanbul’da ikinci Fransız kapitülasyonu imza edildi. (18 Ekim 1569)
– Osmanlı donanması, Venedik hakimiyetindeki Kıbrıs’a sefer için İstanbul’dan hareket etti. (15 Mayıs 1570)
– Kıbrıs adasının Limasol koyuna asker çıkarılıp Leftari ve Girne kaleleri alındı. (1570)
– Lefkoşa Kalesi kuşatma sonunda fethedildi. ( 9 Eylül 1570)
– Lefkoşa Kalesi’nin kuşatma sonrasında Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü. (1570)
– İki yıl Yemen’de kalıp sorunların üstesinden gelen ve bu başarılarından ötürü “Yemen Fatihi” adıyla ünlenen Koca Sinan Paşa, İstanbul’a dönünce yedinci vezirliğe getirildi. (1 Mart 1571)
– Sokullu Mehmet Paşa tarafından kaptan-ı deryalığa getirilen Müezzinzade Ali Paşa ve serdarlığa getirilen Pertev Paşa komutasındaki donanma, Akdeniz seferinde Dalmaçya Kalesini fethetti. (4 Mayıs 1571)
– Magosa Kalesi teslim alınıp Kıbrıs’ın fethi tamamlandı. (1 Ağustos 1571)
– İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim 1571)
– Osmanlı-Venedik arasında İstanbul Barışı imzalandı. (7 Mart 1573)
– Piyalepaşa Camii’nin yapımı tamamlandı. (1573)
– Osmanlı donanması, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında İnebahtı yenilgisini unutturmak için Akdeniz’de Tunus seferine çıktı. (15 Mayıs 1574)
– Goletta Kalesi fethedildi. (24 Ağustos 1574)
– Tunus şehrini koruyan Bastian Kalesi ele geçirildi. (13 Eylül 1574)
– Edirne’de Selimiye Camii’nin yapımı tamamlandı. (1574)
– Onbirinci Osmanlı padişahı olan II.Selim vefat etti. (15 Aralık 1574)