İkinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı?
İkinci Dünya Savaşı, 1 Ekim 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başladı. Mihver devletlerden (Almanya’nın müttefiki ülkeler) biri olan İtalya, 10 Haziran 1940’ta savaşa katıldı. Naziler, 10 Temmuz 1940’tan 31 Ekim 1940’a kadar İngiltere’ye karşı bir hava savaşı sürdürdü ve bu savaşı kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı Nasıl Bitti?
Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’yı işgal etti. Amerika Birleşik Devletleri Nagazaki’ye atom bombası attı. Mihver devletlerinden Japonya’nın teslim olmayı reddetmesi ile Pasifik cephesinde bir süre daha devam etti. ABD’nin iki atom bombalı saldırısında yaklaşık 150 bin vatandaşını kaybeden Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945’te tüm dünyada bitti. 14 Ağustos 1945’te, Japonya’nın koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla savaş sona erdi.
İkinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu?
Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin; Müttefik Devletler olarak, Almanya, İtalya ve Japonya; Mihver Devletler olarak katılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı Ne Zaman Yapılmıştır?
II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştır ve 1939-1945 yılları arasında 40-50 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Savaşın başladığı tarih olarak genellikle, Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür.
İkinci Dünya Savaşı’nı Kim Başlattı?
Sovyetler Birliği’nin tarafsızlığını garantiledikten sonra (Ağustos 1939 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ile), Almanya 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattı. İngiltere ve Fransa 3 Eylül’de Almanya’ya savaş ilan ederek karşılık verdi.