Islahat Fermanı – 1856

Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı

Islahat Fermanının ilan edilme nedenleri:

 • Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olabilmek,
 • Tanzimat Fermanının ilan edilme nedenleri ile aynıdır.
 • Osmanlıcılık fikir akımı etkilidir.
 • Sultan Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir.

Islahat Fermanının maddeleri:

 • Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözler söylenmeyecek.
 • Gayrimüslimler Banka, Şirket ve Okul açabilecek.
 • Gayrimüslimler bedelini nakdi olarak ödeyerek askerlik hizmetlerinden muaf tutulacaklar.
 • Cizye vergisi kaldırıldı.
 • İltizam usulü kaldırılacak. Vergileri toplayan kişiye “muhassıl” denir.
 • Gayrimüslimler devlet memuru olabilecekler.
 • Gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilirler. Kazandıkları ilk siyasi haktır.

Islahat Fermanının Önemi: Tam bir Müslüman ve Gayrimüslim eşitliği sağlanmıştır. Bu fermana Müslümanlar tepki gösterdi. Cidde ve Lübnan’da sorunlar oldu.