Kanunî Sultan Süleyman – Yükselme Dönemi Padişahı (1520-1566)

Kanunî Sultan Süleyman – Yükselme Dönemi Padişahı

Kanunî Sultan Süleyman
Kanunî Sultan Süleyman

– Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine oğlu Şehzade Süleyman (I.Süleyman-Kanunî Sultan Süleyman) İstanbul’da tahta çıktı. (1520)
– Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi. (1521)
– İstanbul Fatih semtinde Kanunî tarafından, babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan Sultan Selim Camii’nin yapımına başlandı. (1521)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın Belgrad seferi, Böğürdelen Kalesi ve Belgrad’ın fethi gerçekleşti. (1521)
– Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti. (1522)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı. (1522)
– Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü. (1523)
– Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine Pargalı Makbul İbrahim Paşa getirildi (1523)
– Yeni Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’nın rakibi olan ikinci vezir (Hain) Ahmet Paşa, Mısır Valiliğine tayin edildi (1523)
– Mısır’a vali olarak gönderilen ve sadrazam olmamasına içerleyen (Hain) Ahmet Paşa, Mısır’da isyan ederek sultanlığını ilan etti. (1524)
– Sadrazam Makbul İbrahim Paşa ile Yavuz Sultan Selim’in kızı ne Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi. (1524)
– Geleceğin II.Selim’i Şehzade Selim, 28 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul’da doğdu. (1524)
– Mısır’da isyan eden ve sultanlığını ilan eden (Hain) Ahmet Paşa, veziri olan Kadızade Mehmet Bey tarafından öldürüldü ve kesik başı İstanbul’a gönderildi. (1524)
– Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı. (1525)
– Fransa Kralı I.François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını birdirdi. (1525)
– Kanunî Sultan Süleyman, Mohaç seferi için İstanbul’dan hareket etti. (1526)
– Mohaç seferine katılan Osmanlı Tuna donanması, Belgrad önlerine geldi. (1526)
– Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi. (27 Temmuz 1526)
– Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. (26 Ağustos 1526)
– Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi. (1526)
– Tisa nehri üzerindeki Szegedin Kalesi ve Baç Kalesi fethedildi. (1526)
– Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler. (1526)
– Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi. (1526)
– Anadolu isyanı ve Kalenderoğlu isyanı gerçekleşti. (1527)
– I.Viyana Kuşatması başladı. (27 Eylül 1529)
– İki ay süren Alman kuşatması altında kalan Budin kurtarıldı, Alman komutan savaş meydanından kaçtı. (1530)
– Kanunî Sultan Süleyman, Alman seferine çıktı. (1532)
– Belgrad üzerinden hareketi geçen Kanunî Sultan Süleyman, Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti. (1532)
– Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi. (1532)
– Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski Veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü. (1532)
– Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü. (1532)
– Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalandı. (1533)
– Sadrazam İbrahim Paşa, Doğu seferine öncü kuvvet olarak çıktı. (1533)
– Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir’den İstanbul’a geldi ve Kanunî’ye bağlılığını bildirdi. Kanunî tarafından kendisine kaptan-ı deryalık görevi verildi. (1533)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü ve kocası Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi. (1534)
– Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi. (2 Nisan 1534)
– Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya kaptan-ı deryalık unvanı verildi. (1534)
– Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) 16 Nisan 1534 tarihinde öldü. (1534)
– Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat’a girdi, Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı ve kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, Tunus’u ele geçirdi. (1534)
– Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Azerbaycan seferi için Bağdat’tan hareket etti. (1535)
– Tunus, İspanyolların eline geçti. (15 Temmuz 1535)
– Fransızlarla “Kapitülâsyon Anlaşması” adıyla ilk imtiyazlı ticaret ve dostluk anlaşması imza edildi. (18 Şubat 1536
– Veziriazam Makbul İbrahim Paşa idam edildi; yerine Ayas Mehmet Paşa getirildi. (15 Mart 1536)
– Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha işgal edildi. (1537)
– Kofu Seferi gerçekleşti. (29 Ağustos 1537)
– Barbaros Hayrettin Paşa, Girit akını sırasında Kerpe ve Kaşot adalarını ele geçirdi. (13 Temmuz 1538)
– Boğdan’ın başkenti Suçava şehri fethedildi. (15 Eylül 1538)
– Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Zaferi’ni kazandı. (28 Eylül 1538)
– Ayas Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa ikinci vezir Lütfi Paşa getirildi. (13 Temmuz 1539)
– Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı. (20 Ekim 1540)
– Veziriazam Lütfi Paşa azledilip yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi. (1541)
– Budin ele geçirildi ve bütün Macar toprakları Osmanlı topraklarına katıldı. (29 Ağustos 1541)
– Peşte Savaşı (24 Kasım 1542)
– Barbaros Hayrettin Paşa, İtalya sahillerindeki Messina ve Reggio kalelerini teslim aldı. (1543)
– Estergon Kalesi ele geçirildi. (10 Ağustos 1543)
– Nice fethi gerçekleşti. (20 Ağustos 1543)
– İstolni Belgrad Kalesi ele geçirildi. (4 Eylül 1543)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Manisa Valisi Şehzade Mehmet vefat etti. (6 Kasım 1543)
– Şehzade Camii’nin yapımına başlandı. (23 Mayıs 1544)
– Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa, Macaristan’daki Avusturya kalelerini ele geçirmek için harekete geçti. (23 Nisan 1544)
– Hadım Süleyman Paşa görevinden alınarak yerine Kanunî’nin kızı Mihrimah Sultan’ın kocası Damat Rüstem Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Kasım 1544)
– Almanya İmparatoru V.Karl ve Avusturya Arşidükası I.Ferdinand’la 18 ay süreli barış antlaşması imzalandı. (10 Kasım 1545)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu Şehzade Murat (III.Murat, dünyaya geldi. (4 Temmuz 1546)
– Türk-Alman barış antlaşması imzalandı. (19 Haziran 1546)
– Şehzade Camii’nin yapımı tamamlandı. (1548)
– Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı tarafından yaptırılan İstanbul Üsküdar’daki Mihrimahsultan Camii inşaatı tamamlandı. (1548)
– Tortum Kalesi fethedildi. (17 Eylül 1549)
– Süleymaniye Camii’nin temel atma töreni yapıldı. (13 Haziran 1550)
– Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığına atanan Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa, orduyla beraber Belgrad’a hareket etti. (10 Temmuz 1551)
– Turgut Reis komutasında 174 gemiden oluşan Osmanlı donanması, Malta’yı bombaladı. Gozzo adasını da tahrip edip yağmaladıktan sonra Trablusgarp’a hareket etti. (14 Temmuz 1551)
– Trablusgarp’ın fethi (15 Ağustos 1551)
– Erdel Seferi (1551)
– Segedin baskını, büyük bir Türk zaferiyle sonuçlandı. (1552)
– Veszprem Kalesi, Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi. (1552)
– Tamışvar Kalesi fethedildi. (26 Temmuz 1552)
– Palast Savaşı (11 Ağustos 1552)
– Szolnok Savaşı (4 Eylül 1552)
– Eğri Savaşı (9 Eylül 1552)
– İstanbul’da imzalanan himaye anlaşması gereğince Fransızlar, Osmanlılara vereceği tazminata karşılık, donanmalarını Türklere rehin bıraktılar. (1553)
– Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis idam edildi. (1554)
– Seydi Ali Reis, Basra donanmasıyla Hint Denizi’ne açıldı. (2 Temmuz 1554)
– Osmanlı-İran Barışı. (29 Mayıs 1555)
– Rumeli’de büyük bir isyan hareketi başladı. Osmanlı tahtında hak iddia eden ve kendisini, Kanunî’nin büyük oğlu olarak tanıtan Düzmece Mustafa adlı kişi yakalanarak idam edildi. (31 Temmuz 1555)
– Veziriazam Kara Ahmet Paşa idam edilip yerine ikinci defa Rüstem Paşa getirildi. (29 Eylül 1555)
– Zigetvar kuşatması kaldırıldı. (31 Temmuz 1556)
– Fransız haritacı, ressam ve yazar Nicolas de Nicolay, Fransız elçiliğinde görev yapmak üzere İstanbul’a geldi. Bu dönemden sonra çizdikleri 1567’de Lyon’da yayımlandı. (1556)
– Süleymaniye Camii’nin yapımı tamamlanıp halka açıldı. (7 Haziran 1557)
– Mayorka Seferi (1558)
– Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in saltanat kavgası, savaşa dönüştü. (30 Mayıs 1559)
– Sad Çukuru Savaşı (7 Temmuz 1559)
– Avlonya seferi (1559)
– Osmanlı donanması, tarihteki en şanlı zaferlerinden birini daha kazandı. (14 Mayıs 1560)
– Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Semiz Ali Paşa getirildi. (10 Temmuz 1561)
– Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması (1 Haziran 1562)
– Saint-Elme Kalesi fethedildi. (23 Haziran 1565)
– Ünlü Osmanlı devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa, Semiz Ali Paşa’nın vefatı üzerine veziriazamlığa getirildi. (28 Haziran 1565)
– Malta kuşatması kaldırıldı. (8 Eylül 1565)
– Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası, Osmanlı topraklarına katıldı. (14 Nisan 1566)
– Mimar Sinan’ın bir yapı şaheseri olan Büyükçekmece köprüsünün yapımına başlandı. (1566)
– Zigetvar Seferi (1566)
– 46 yıllık saltanatı sırasında zaferden zafere koşmuş “Muhteşem” unvanıyla da anılan Kanunî Sultan Süleyman öldü. (6 Eylül 1566)