Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

4 Kasım 1494 tarihinde Yavuz Sultan Selim ile Ayşe Hafsa Hatun’un evlatları olarak Trabzon’da doğdu Şehzade Kanuni Sultan Süleyman. İsmi Osmanlı geleneklerinin eseri olarak Kur’an-ı Kerim açılarak sayfada yer alan “Süleyman” ismi ile konuldu. (Neml Suresi)
Şehzade Süleyman dünyaya geldiğinde babası I.Selim henüz tahta çıkmamıştı ve Trabzon’da Sancakbeyi idi. Bu nedenle Şehzade Süleyman’da orada doğup 7 yaşına dek orada kalmıştı. Ancak 7 yaşına geldiğinde Osmanlı’da varolan geleneklere göre asıl hükümdarın yanına, sarayına gönderilerek Enderun Mektebi’nde eğitimlere tabii tutuldu.
Dedesi II. Bayezıd’ın yanında Enderun eğitimini aldıktan sonra Manisa Sancağına verilen Şehzade Süleyman, devlet yönetiminin öğrenilmesinde önemli bir sancak olan Manisa Sancağında devlet yönetimiyle ilgili kendini son derece geliştirir. Babası Yavuz Sultan Selim’in vefatı ile tahtın tek varisi olarak 1520’de pahitahta davet edilir.
1520 yılında tahta çıkan Süleyman yaklaşık yarım asır yani 46 yıl hükümdarlık yapar. Zaman ile değişen düşünce yapıları ve hayat şartlarına uyum sağlayarak en iyi ve etkili reform çalışmaları ile “Kanuni” adına hakkını vermiş, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
Hükümdarlığı süresince Osmanlı geleneğine göre edinmiş olduğu kuyumculuk mesleğinin muazzam eserlerini verdi. Ecdadı gibi adil olması ile bilindi. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmed’in niyeti olan Belgrad başta olmak üzere pek çok yeri aldı. Hürrem’e duyduğu aşk ile filmlere konu oldu. Oğlu Mustafa ve dostu Damat İbrahim Paşa’yı boğdurtması ile tartışma konusu oldu. Efsanevi kişiliği ve zaferleri ile 1566 yılında vefat etti.

Erkek Çocukları:
İkinci Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed, Mahmud, Cihangir, Mustafa
Kız Çocukları:
Mihrimah Sultan, Raziye Sultan