Kore Savaşı (1950-1953)

Kore Savaşı

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Soğuk Savaş’ın ilk sıcak çatışması olmuştur. Savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin’in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.

Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Soğuk Savaş’ın bir ürünü olarak Kore ayrı hükümetleri olan iki devlete bölündü. Her iki taraf da Kore üzerinde hak iddia etti ve sınır hattı hiçbir zaman kalıcı olarak kabul görmedi.

Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore’nin 25 Haziran 1950’de Güney Kore topraklarına ilerleyerek işgal etmesiyle başlayan Kore Savaşı’na, Birleşmiş Milletler güçlerinin Kore’ye, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için göndermeye onay verdi.

Kore Savaşı’nın başlamasından iki ay sonra Güney Koreli ve ABD’li kuvvetler, Güney Kore’de Kuzey Koreli askerlerle Pusan Çemberi Muhaberesi’nde çatıştılar ve küçük bir alanda sıkıştılar. Birleşmiş Milletler, destekli karşı saldırı düzenlendi ve çok sayıda Kuzey Koreli askeri birlik etkisiz hale getirildi. Saldırıdan kaçmayı başaran Kuzey Koreli askerler Kuzey’e gitmeye zorlandı. Kuzey Kore çok ağır bombardımana tutuldu. Komünist müttefike destek veren Sovyetler Birliği de Sovyet pilotları Kuzey Kore’ye yardım için gönderdi.

Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması

Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması

Türkiye, TBMM onayı olmadan Kore Savaşı için asker gönderdi. Bu kararı almadaki en büyük etken, dönemin Demokrat Parti hükümetinin Sovyetler Birliği tehdidine karşı NATO’ya katılabilmesidir.

Kore Savaşı’ndan en zararlı çıkan Koreliler olmuştur. Birçok Koreli ölmüş, ülkeleri yakılıp yıkılmıştır. Diğer yandan, 1949 yılında atom bombasına sahip olan SSCB ile ABD, 1952 yılında ilk hidrojen bombası denemesini yaptı. Bir yıl sonra da SSCB hidrojen bombası üretmeye başladı. Böylece Kore Savaşı’nın hemen ardından, SSCB ve ABD arasında nükleer silahlanma yarışı hız kazandı.

Kore Savaşı

Kore Savaşı’nın Nedeni; Mao’nun Çin’deki başarısı özellikle Hindi çini, Filipinler ve Endonezya olmak üzere tüm Asya’da devrimci hareketleri teşvik etmiştir. ABD Başkanı Truman’a göre bu saldırı SSCB tarafından yönetilmekteydi ve belki de Sovyet Çin saldırısının ilk adımıydı.

Kore Savaşı

Kore Savaşı’nın Sonucu; Birleşmiş Milletler 1950 yılında 337 nolu “Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında antlaşma” kararını kabul etti. Böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM’nin öncelikli organı haline geldi. Kore Savaşı ile beraber Türkiye 1952 yılında NATO üyesi oldu.

Kore Savaşı

Kore Savaşı; 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953 tarihinde Panmunjom Mütarekesi’nin imzası ile son bulmuştur.