Osmanlı Devleti Islahatları

XVII. Yüzyıl (Duraklama Devri) Islahatları

17. yüzyılın başlarından itibaren devlet yapısında ortaya çıkan düzensizlikler, ıslahatlarla önlenmeye çalışılmıştır. İlk defa Duraklama döneminde başlayan ıslahat hareketleri Gerileme ve Dağılma dönemlerinde de devam etmiştir. Duraklama döneminde Yükselme dönemindeki güce ulaşmak amacıyla ıslahatlar yapılmıştır. Ancak kurumların kendini yenileyip çağa ayak uydurması sağlanamadığından, yüzeysel olarak yapılan bu ıslahatlardan beklenen sonuçlar alınamamıştır.

Islahat Yapan Padişahlar

Kuyucu Murat Paşa
II. Osman (Genç Osman)
IV. Murat
Tarhuncu Ahmet Paşa
Köprülü Mehmet Paşa
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Devri) Islahatları

18. yüzyıl Islahatları çalışmalarında Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma politikası yürütmeye çalışmış fakat başarısız olunca topraklarını korumayı amaç edinmiştir. Bozulmuş durumdaki devlet kurumları yapılan ıslahatlarla düzenlenmek istenmiştir.

Islahat Yapan Padişahlar

III. Ahmet (Lale Devri)
I. Mahmut
III. Mustafa
I. Abdülhamid
III. Selim

XIX. Yüzyıl (Dağılma Devri) Islahatları

19. yüzyıl ıslahatlarında İlk kez yönetim ve hukuk alanında ıslahatlar yapılmıştır. İlk kez kanun üstünlüğü kabul edilmiş ve parlementolu hayat başlamıştır. Merkezi otoriteyi sağlamaya ve güçlendirmeye yönelik ıslahatlara önem verilmiştir.
Askeri alanda köklü ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. Batı tarzında eğitim alan aydınlarında etkisi ile egemenlik anlayışında değişiklikler yapılmıştır. 1876 yılında Meşrutiyet ilan edilerek Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan “Kanun-i Esasi” ilan edilmiş ve mebusan meclisinin de açılması ile halka yönetimde temsil hakkı sağlanmıştır.

Islahat Yapan Padişahlar

II. Mahmut
Abdülmecit
Abdülaziz
V. Murat
II. Abdülhamit
V. Mehmet Reşat
VI. Mehmet Vahdettin