Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi,  1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. 1326 yılına kadar beyliğin başında olan Osman Gazi’den sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti. 154 yıllık süre kabul edilen Kuruluş dönemi içerisinde 6 padişah tahta geçmiştir. Bu dönemde en büyük başarılardan biri Bursa’nın fethedilmesi ve başkent ilan edilmesidir. Bir beylik olarak kurulan Osmanlı, ilerleyen dönemlerde önce devlet sonra imparatorluğa dönüşmüştür.

Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethetmiş ve yükselme dönemine geçilmiştir.

Dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan ve ”Cihangirane” olarak tanımlanan Osmanlı İmparatorluğu cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte fiilen ve resmi olarak sona ermiştir.

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları 

1. Osman Gazi
2. Orhan Gazi
3. I. Murad
4. I. Bayezid
5. I. Mehmed
6. II Murad

Osman Gazi

Osman Gazi

Osman Gazi, Osmanlı Devletinin kurucu lideri ve ilk padişahıdır. Osmanlı Beyliği, 1302 yılında Bafeus Muharebesi adıyla da bilinen Koyunhisar Savaşında Bizans İmparatorluğuna karşı kesin zafer kazandı. Bu, aynı zamanda Bizans ile Osmanlı arasındaki ilk savaş olarak tarihe geçmiştir.  Toplam 25 yıl boyunca tahtta kalan Osman Gazi, Türk beylikleriyle savaşmadı.

I. Osman Gut hastalığına yakalandı ve 1324 yılında vefat etti. Yerine ise oğlu Orhan Gazi geçti.

Orhan Gazi

Orhan Gazi

Orhan Gazi, tahta çıkar çıkmaz babasının vasiyetini yerine getirmek üzere harekete geçti ve ordusuyla Bursa’yı kuşattı. Önce Orhaneli ve stratejik bir öneme sahip olana Adanos kalesi fethedildi. Toplam 10 yıl süren kuşatmanın ardından Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında savaş olmadan Türklere teslim edildi. 1362 yılına kadar tahtta kalan Orhan Gazi döneminde Kocaeli ve İznik de fethedildi.

I. Murad

I. Murad

Orhan Bey’den sonra yerine I. Murad geçti. Murad Hüdavendigâr olarak da bilinen I. Murad, Osmanlı topraklarını Balkanlar yönünde genişletmeyi sürdürdü. İlk olarak Edirne yakınlarında yapılan Sazlıdere Savaşı ile Türk ilerleyişini durdurmak isteyen bir Bizans-Bulgar ordusunu yenilgiye uğrattı ve zaferin ardından Edirne’yi ele geçirdi.  27 yıl boyunca hüküm sürmüş olan I. Murad döneminde Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmeye devam etti. Malkara ve Keşan’ın fethinden sonra Edirne’de Osmanlı topraklarına kayıldı. Bunun üzerine Avrupa’da Haçlı Seferlerinin hazırlıkları başladı. Fakat I. Murad savaşın bitmesinin ardından şehit edildi.

I. Bayezid

I. Bayezid

I. Bayezid, Timur ile girmiş olduğu Ankara muharebesi ile bilinen bir Osmanlı padişahıdır. Anadolu seferleri düzenleyen Yıldırım Beyazıt hemen hemen bütün beylikleri almıştı. Bazı beylikler ise Doğu’dan gelen Timur ordusuna sığındı. Bunun sonucunda Yıldırım Beyazıt’ı Timur’a karşı kışkırttı. Timur ordusu Anadolu’ya akın akın geliyordu. Osmanlı ordusu da Timur ile Ankara’da karşı karşıya geldi. Bu savaş sonucunda ise Tatar ordusunun eline düşen Yıldırım Beyazıt Timur’a karşı kaybetti ve esir düştü.

İstanbul ilk kez I. Bayezid döneminde kuşatıldı fakat Bizans İmparatorluğuna karşı zafer elde edilemedi. 1396 yılında Bizans ordusu ile yapılan Niğbolu Savaşı kazanıldı ve Selanik fethedildi.

I. Mehmed

I. Mehmed

I. Mehmed, 1389 yılında Bursa’da doğdu. Yıldırım Beyazıt’ın dördüncü oğludur. Babası, Ankara Savaşında esir düştükten sonra üç kardeşiyle uzun yıllar sürecek olan bir taht mücadelesinin içine girdi. Kardeşleriyle birçok savaşta karşı karşıya gelen Mehmet Çelebi, bu savaşların hepsini kazandı ve 1413 yılında padişah oldu.

Osmanlı Devletinin ilk deniz savaşı olan Sapienza Deniz Savaşı, I. Mehmed döneminde yapıldı. Osmanlı bu savaşı kaybetse de birçok beyliği topraklarına katarak sınırlarını genişletmeye devam etti.

Padişahlık dönemi sadece 8 yıl sürmüştür. 1421 yılında avlanırken aniden fenalaştı ve attan düştü. Kendisi iç karışıklıklarla ve taht savaşlarıyla uzun yıllar boyunca mücadele etmiş biri olarak kendisinden sonra başka bir fetret döneminin yaşanmasını istemiyordu. Bu nedenle ölüm döşeğindeyken tahta oğlu II. Murad’ın geçmesini emretti. Mehmet Çelebinin ölüm haberi kendisinin üzerine bir süre saraydan ve halktan gizlenmiştir. Bunun nedeni iç karışıklığı önlemek ve II. Murad’ın tahta geçmesini hızlandırmaktı.

II. Murad

II. Murad

II. Murad, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi son 6. Osmanlı padişahıdır.

İstanbul’u fethetmeye çalışmış ancak hem Bizans’ın o dönem çok güçlü olması, hem de Osmanlı ordusunun yetersizliği, fethi girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Osmanlı Devletini tanımayan ve sürekli isyan çıkaran beyliklere karşı sınır güvenliğini sağlamıştır. Stratejik bir konumda olan Güvercinlikli Kalesini almıştır. Macar Adasını da fetheden II. Murad, Osmanlı Devletinin bu bölgede egemen olmasını sağlamıştır.

1444 yılında Bulgaristan’da Haçlı Ordusu ile Varna Muharebesi yapıldı. Varna Meydan Savaşı adıyla da bilinen savaş Osmanlı’nın mutlak zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer ile birlikte Haçlıların geri çekilmek zorunda kaldı ve Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda eski gücüne kavuştu. Arnavutluk isyanını bastırarak, ülkedeki iç karışıklıklara son vermiştir.

17 Ekim 1444 tarihinde Kosova Ovasında gerçekleşen II. Kosova Muharebesi, Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı.

3 Şubat 1451 tarihinde 47 yaşındayken beyin kanamasından vefat etti. II. Murad’dan sonra tahta oğlu Fatih Sultan Mehmet çıktı ve Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi.