OSMANLI DEVLETİ PADİŞAHLARI

OSMANLI DEVLETİ PADİŞAHLARI

Osmanlı Devleti Padişahları

– Kuruluş Dönemi Padişahları (1299-1453)

Osman Gazi (1299-1326)
Orhan Gazi (1326-1362)
Murad Hüdavendigar (I.Murat) (1362-1389)
Yıldırım Bayezid (I.Bayezid) (1389-1402)
II. Murat (1421-1450)
Çelebi Mehmet (1402-1413)

– Yükselme Devri Padişahları (1453-1579)

Fatih Sultan Mehmet (1453-1481)
II. Beyazid (1481-1512)
Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
II. Selim (Sarı) (1566-1574)
III. Murat (1574-1595)

– Duraklama Devri Padişahları (1579-1683)

III. Mehmet (1595-1603)
I. Ahmet (1603-1617)
I. Mustafa (1617-1618)
Genç Osman (1618-1622)
IV. Murat (1623-1640)
Sultan İbrahim (1640-1648)
IV. Mehmet (Avcı Mehmet) (1648-1687)

– Gerileme Devri Padişahları (1683-1792)

II. Süleyman (1687-1691)
II. Ahmet (1691-1695)
II. Mustafa (1695-1703)
III. Ahmet (1703-1730)
I. Mahmut (1730-1754)
III. Osman (1754-1757)
III. Mustafa (1757-1774)
I. Abdulhamit (1774-1789)
III. Selim (1789-1807)

– Yıkılış Devri Padişahları (1792-1920)

IV. Mustafa (1807-1808)
II. Mahmut (1808-1839)
Sultan Abdülmecit (1839-1861)
Abdulaziz (1861-1876)
V. Murat (1876-1876)
II. Abdulhamit (1876-1909)
V. Mahmut Reşat (1909-1918)
VI. Mehmet (Vahdettin) (1918-1922)