Çanak Yağması

Eski Orta Asya geleneklerinden biri olan Han Yağması geleneğinin Osmanlı’daki uzantısıdır. Düğün şenliklerinde ve ulufe dağıtımı sırasında uygulanırdı. Bu geleneğe göre üç yıl ara ile Han’ın eşleri ve çocukları hariç…

Helva Sohbetleri

Istanbul’da yaygınlık kazanmadan önce Anadolu’nun hemen her yerinde uyulan bir adet olan helva yapma geleneğini Istanbul’a göç ettirilen Anadolu halkının tanıttığı tahmin edilmektedir. Önceleri daha çok bir esnaf adeti olan…

Aliya İZZETBEGOVİÇ (1925-2003)

Aliya İzzetbegoviç 1925’te Bosna Hersek’in Şamaç (Aziziye) kasabasında doğan Aliya İzzetbegoviç II. Dünya Savaşı sırasında Hırvat ve Sırp çetelerine karşı Boşnakların varlığının korunmasında önemli rol oynayan “Genç Müslümanlar Teşkilâtı”na üye…

IV. Murat Dönemi Islahatları

IV. Murat Dönemi Islahatları ✎ Baskı ve şiddete dayanan kuvvetli bir disiplin sağlamıştır. ✎ Yeniçeri Ocağı’nı yeniden düzenlemiştir. ✎ İstanbul’da gece sokağa çıkma yasağı, içki ve tütün yasağı getirmiş, kahvehaneleri…