Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı
Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un Fethi için yaptırdığı ve askeri dehasını gösteren bir eserdir. Rumeli Hisarı’nın projesini Fatih Sultan Mehmed bizzat kendisi hazırlamıştır. Hisarın yapımına 15 Nisan 1452 yılında başlanmış ve 31 Ağustos 1452 yılında tamamlanmıştır.
Rumeli Hisarı Tarihi
Rumeli Hisarı, Boğaziçi’de bulunduğu semte ismini veren Sarıyer ilçesinde yer alan, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden önce Anadolu Hisarı’nın tam karşısına inşa ettirilmiştir.
Rumeli Hisarı Tarihi İsimleri
Rumeli hisarına Kulle-i Cedide, Kemalpaşazade, Yenihisar, Yenicehisar, Yenikale, Nikhisar (Güzelhisar), Aşıkpaşazade, Boğazkesen Hisarı olarak isimler verilmiştir.
Rumeli Hisarı Yapılış Amacı
Boğaz’daki gemilerin geçişlerini kontrol altına almak ve kuzeyden gelen saldırıları engellemek amacıyla yaptırılmıştır.
Rumeli Hisarı Özellikleri
Rumeli Hisarı
Rumeli Hisarı’nın yapımda kullanılan keresteler İznik ve Karadeniz Ereğlisinden, taşlar ve kireç Anadolu’nun değişik yerlerinden ve çevredeki harap Bizans yapılarından temin edilmiştir. İstanbul Boğazı’nın en dar kesimine (600 metre) yapılmış olup yaklaşık 30 dönümlük bir alan üstüne kurulmuştur. Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’ye göre hisarın yapımında yaklaşık olarak 300 usta, 700-800 işçi, 200 arabacı, kayıkçı, nakliyeci ve diğer tayfa çalışmıştır. Hisarın büyük kuleleri birleştiren çevirme duvarlarının kuzeyden güneye uzunluğu 250 metre, doğudan batıya uzunluğu ise 125 metredir.
Dağ Kapısı, Dizdar Kapısı, Hisarpeçe Kapısı ve Sel Kapısı olmak üzere 4 ana ve Mezarlık Kapısı adlı bir tali kapısı vardır. Güneye bakan kulenin yakınında, cephane ve erzak mahzenlerine giden yolların ucunda, 2 gizli kapısı da bulunmaktadır. Rumelihisarının Saruca Paşa, Halil Paşa ve Zağanos Paşa adlarında üç büyük ve Küçük Zağanos Paşa ile 13 adet irili ufaklı burcu bulunmaktadır. Zemin katları ile birlikte Saruca Paşa ve Halil Paşa kuleleri 9 katlı, Zağanos Paşa Kulesi ise 8 katlıdır. Saruca Paşa Kulesinin çapı 23,30 metre, duvar kalınlığı 7 metre, yüksekliği ise 28 metredir. Zağanos Paşa Kulesinin çapı 26,70 metre, duvar kalınlığı 5,70 metre, yüksekliği ise 21 metredir. Halil Paşa Kulesinin çapı 23,30 metre, duvar kalınlığı 6,5 metre ve yüksekliği de 22 metredir.
Rumeli Hisarı Hikayesi
Rumeli Hisarı’nın yapılışını anlatan birçok efsane bulunmaktadır. Bu efsanelerden bir tanesi şu şekildedir: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi için planlar yapmaktadır. Bunun için Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı Anadolu (Güzelce) Hisarı’nın karşısına bir hisar inşa etmek ister. Av bahanesiyle Karadeniz kıyısında Terkos Kalesi’ne gider ve avladığı hayvanları Bizans imparatoruna bir elçi aracılığıyla hediye eder ve bir av köşkü yaptırmak için izin ister. İmparator XI.Konstantin de bu köşkün bir dana derisinin kapladığı alandan daha büyük olmayacağı sürece inşa edilebileceğini söyler. Bunun üzerine Sultan II.Mehmet de bir dana derisini çok ince bir şekilde kestirtip bunları uç uca bağlatır ve bir ip oluşturtur. Bu alan etrafına Rumeli Hisarı’ndaki Büyük ve Küçük Zağanos Kulesi’ndeki kitabelere göre yaklaşık dört ay gibi çok kısa bir sürede bir hisar inşa ettirir. Daha sonra bunu gören Konstantin hisarın derhal yıkılması gerektiğini aksi takdirde anlaşmanın geçersiz olacağını söyler. Ancak Osmanlı elçisi dana derisinden yapılmış ipi Konstantin’e gösterir ve sözlerine sadık kalarak daha derisini kaplayacak bir alana yaptıklarını söyler.
Bir diğer rivayet de şöyledir: II.Mehmet bir hisar yaptırmak ister ve Bizans’tan bu hisarın yapımı için izin ister. Hisarın yapımını istemeyen Bizans, hisarın yapılacağı bölgenin Galatalılara ait olduğunu ve bunu hoş görmeyeceklerini söyler. Ancak II.Mehmet “Eğer onlar bu işe karşı çıkarlarsa biz gereken cevabı veririz” deyip hisarı inşa ettirir. Ayrıca, hisarın üstten bakıldığında Arap harfleri ile Muhammed ismi okunacak şekilde yapıldığı söylenir.
Günümüzde Rumeli Hisarı
Rumeli Hisarı, günümüzde müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılmaktadır. İstanbul’un fethi sırasında kullanılan toplara, güllelere ve Haliç’i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler, bahçede sergilenmektedir. Hisarın içerisinde birçok çay bahçesi ve restoran bulunmaktadır. Ayrıca eşsiz manzarası ve tarihi önemiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası haline gelmiştir.
Rumeli Hisarı Giriş Ücretleri, Ziyaret Saatleri
Rumeli Hisarı Müzesine Giriş Sabah 09:00 – Dini bayramların ilk günlerinde 13.00 – Çarşamba günleri kapalıdır.
Rumeli Hisarı Müzesine Giriş ücreti 10 TL ve Hisara gelen Müzekart sahiplerinden 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlardan ve ayrıca gaziler, şehit yakınları, basın kartı sahipleri, engelliler ve refakatçileri ile 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ücret ödemeden giriş yapabiliyorlar.