Sahtekar Peygamber Müseyleme

Yemame bölgesinde yaşamakta olan kabileye mensup olup Hz. Muhammed’i (sav) ziyaret etmiş olan gruba mensuptu. Ziyaretten sonra Yemame’de peygamberliğini ilan etti ve Hz. Muhammed’e (sav) mektup yazarak “Yeryüzünün yarısı senin yarısı benim olsun.” dedi. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz ise tek gerçek sahibin Rabbimiz olduğunu ve kimi elçi diye göndereceğini yine Rabbimizin bilebileceğini buyurdu. İşin garip olan tarafı kimse bu peygamberlik iddiasına karşı çıkmıyor eskisi gibi çok inançlı bir sistemin hayalini kuruyorlardı.
Redcal’da bu çirkin hali destekledi. Öyle ki bir zamanlar dini görevleri yerine getiren bir ismin desteği milleti hepten galyana getirdi. Neticede 40.000 kişi yalancı peygamberin etrafına yuvalanmıştı.
Bu nasipsiz kafirler topluluğu işi daha da ilerleterek bir takım uyduruk cümleler üreterek vahiy geldiğini söylediler. Bir gün Taha Emri geldi ve Müseyleme’yi nerede bulabileceğini sordu. İlk çekinip söylemedilerse de sonunda buldu. Müseyleme’yi bulduğunda aralarında şöyle bir diyalog geçti:
– Sen Müseyleme misin?
– Evet.
– Sana vahiy getiren meleği anlat.
– Adı Rahman olan bir melektir.
– Aydınlıktan mı yoksa karanlıktan mı geliyor?
– Karanlıkta gelir.
– O halde ben şahitlik ederim ki sen yalancı bir sahtekarsın. Muhammed ise doğru sözlüdür, hak peygamberdir.
Özet mi?
Tabi ki İslam kazandı ve Halid. B. Velid komutasındaki ordu bu sonradan dönme kafir ordusunu yok etti.