İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet öncesi Türk Devletleri kültürünün açığa çıktığı merkezler Anav, Kelteminar, Afanesyevo, Andronova ve Karasuk’tur. Yarı göçebe bir hayat yaşayan Orta Asya Türkleri, değişik zamanlarda bazı nedenlerle başka bölgelere göçmüşlerdir. Göçler doğuda Çin’e, güneyde Hindistan’a yönelmiştir. Batıda ise…

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ İSKİTLER (SAKALAR) -En önemli hükümdarı Alper Tunga‘dır. -İlk kadın hükümdar Tomris Hatun bu boyu yönetmiştir. -Ordularında Amazon adı verilen kadın savaşçılar yer almıştır. -Atı evcilleştiren ilk…

Avarlar

Hunlar ile Avarların ortak özelliği: Avrupa’da devlet kurmaları. Avarlar: Sasanilerle birlikte ilk kez İstanbul’u kuşatmışlardır. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. ;Kurucusu Bayan Han’dır. Üzengi yapımını Avrupalı’lara öğrettiler. Töles isyanı…