İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet öncesi Türk Devletleri kültürünün açığa çıktığı merkezler Anav, Kelteminar, Afanesyevo, Andronova ve Karasuk’tur. Yarı göçebe bir hayat yaşayan Orta Asya Türkleri, değişik zamanlarda bazı nedenlerle başka bölgelere göçmüşlerdir. Göçler doğuda Çin’e, güneyde Hindistan’a yönelmiştir. Batıda ise…

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ İSKİTLER (SAKALAR) -En önemli hükümdarı Alper Tunga‘dır. -İlk kadın hükümdar Tomris Hatun bu boyu yönetmiştir. -Ordularında Amazon adı verilen kadın savaşçılar yer almıştır. -Atı evcilleştiren ilk…

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Atilla Doğu Romayı “Margos ve Anatolyos” anlaşmalarıyla vergiye bağladı. Atilla gözünü Batıya çevirir. Roma halkı Papadan yardım ister. *Papa (I.Leon) Atilladan ricada bulunur.Roma Hristiyanlarca kutsal. *Sasanilerin Avrupa…