Osmanlı Devleti Islahatları

XVII. Yüzyıl (Duraklama Devri) Islahatları 17. yüzyılın başlarından itibaren devlet yapısında ortaya çıkan düzensizlikler, ıslahatlarla önlenmeye çalışılmıştır. İlk defa Duraklama döneminde başlayan ıslahat hareketleri Gerileme ve Dağılma dönemlerinde de devam…

II.Osman (Genç Osman) Islahatları

II. Osman (Genç Osman) Islahatları – Osman orduda, yönetimde, toplumsal ve ekonomik alanlarda ıslahatlar yapmıştır. – Şeyhülislâmın fetva verme yetkisi dışındaki tüm yetkileri elinden alarak ilmiye sınıfının devlet yönetimine katılmasını…