Islahat Fermanı

Islahat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen köklü değişiklikler için 18 Şubat 1856 yılında Sultan Abdülmecid…

Islahat Fermanı – 1856

Islahat Fermanı (1856) Islahat Fermanının ilan edilme nedenleri: Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olabilmek, Tanzimat Fermanının ilan edilme nedenleri ile aynıdır. Osmanlıcılık fikir akımı etkilidir. Sultan Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir….

Fransız İhtilali

Fransız İhtilali dünya tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. 1789-1799 yılları arasında meydana gelmiştir. On yıl boyunca Fransa çok büyük siyasi karışıklıklar yaşamış, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Fransız İhtilalinin nedenlerinin…