Mustafa Kemal Atatürk Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

Mustafa Kemal Atatürk Suikast Girişimi  Mustafa Kemal’in İzmir’e yapacağı gezi sırasında suikast yapılacağı haberi alınması üzerine suikastçılar (TBMM I.Dönem milletvekillerinden Ziya Hurşit ve taraftarları) yakalanarak cezalındırıldı. Yunanistan’a kaçıracak olan motorcu…

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

TpCF’nin kurulma sebebi cumhuriyetin ilanından sonra iktidarda bulunan İsmet Paşa’ya karşı oluşan muhalefetin 1924 sonlarında artması olduğu ifade edilmektedir ancak bu fırkanın veya Halk Fırkası (HF) içinde muhalefetin başlangıcını cumhuriyetin…