Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 2. Havza Genelgesi 3. Amasya Genelgesi 4. Erzurum Kongresi 5. Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreleri 6. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri 7….

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun’a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı’nın…