Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesiyle savaş geniş alanlara yayılmış ve pek çok yeni cepheler açılmıştır. Taarruz Cepheleri Almanların isteği ile açılan cephelerdir. – Kafkas Cephesi – Kanal…