Çok Partili Yönetime Geçiş

Çok Partili Yönetime Geçiş Cumhuriyet yönetimin amacı; milli iradenin ve milletin farklı görüşlerinin önündeki engelleri kaldırarak çoğulculuğun görüşlerini temsil eden partiler arasında seçim yapabilmesi, farklı düşüncelerin yönetimde söz sahibi olabilmesi….

Şeyh Sait İsyanı

Şeyh Sait İsyanı, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması sonrası süreçte yeni Türkiye Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlikedir. Cumhuriyetin iki partili döneminde ve Fethi (Okyar) Bey’in başbakanlığı sırasında Doğu Anadolu’da ortaya…

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

TpCF’nin kurulma sebebi cumhuriyetin ilanından sonra iktidarda bulunan İsmet Paşa’ya karşı oluşan muhalefetin 1924 sonlarında artması olduğu ifade edilmektedir ancak bu fırkanın veya Halk Fırkası (HF) içinde muhalefetin başlangıcını cumhuriyetin…