Osmanlı Padişahların Yaptığı Islahatlar

Osmanlı Padişahların Yaptığı Islahatlar XVII. Yüzyıl (Duraklama Devri) Islahatları ve Özellikleri 17. yüzyılın başlarından itibaren devlet yapısında ortaya çıkan düzensizlikler, ıslahatlarla önlenmeye çalışılmıştır. İlk defa Duraklama döneminde başlayan ıslahat hareketleri…

Tarhuncu Ahmet Paşa (1652-1653)

Tarhuncu Ahmet Paşa  Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet saltanatında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Tarhuncu Ahmet Paşa, öncelikle devletin geriye doğru on yıllık harcamalarıyla ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonunda…

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları – Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet dönemi sadrazamıdır. – Saray masrafları kısılmıştır. – İlk kez bütçe hazırlanmıştır. – Hazineye borcu olanlardan borçları tahsil edilmiştir. – Divan üyeleri…