Tarhuncu Ahmet Paşa (1652-1653)

Tarhuncu Ahmet Paşa 

Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet saltanatında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Tarhuncu Ahmet Paşa, öncelikle devletin geriye doğru on yıllık harcamalarıyla ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonunda devletin yıllık gelirleri ile giderinin ne kadar olduğunu yaklaşık olarak hesaplamıştır. Böylece devlet gelirleri ile giderleri arasında denge kurarak denk bütçe yapmayı planlamıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

– Saray masrafları kısılmıştır.
– İlk kez bütçe hazırlanmıştır.
– Hazineye borcu olanlardan borçları tahsil edilmiştir.
– Divan üyeleri ve yöneticilerden hazineye para aktarılmıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bütçeyi denkleştirmek için yaptığı çalışmalar, birçok kişinin çıkarlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Saray masraflarının kısılmasından rahatsız olanlan, Tarhuncu Ahmet Paşa görevinden alınarak idam edilmiştir. (1653)