VI.Mehmet (Sultan Vahdettin) – Yıkılış Devri Padişahı (1918-1922)

VI.Mehmet (Sultan Vahdettin) – Yıkılış Devri Padişahı 

VI.Mehmet (Sultan Vahdettin)
VI.Mehmet (Sultan Vahdettin)

– VI.Mehmet (Sultan Vahdettin) tahta çıktı. (4 Temmuz 1918)
– Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi. (31 Ağustos 1918)
– İngilizler Şam’a girdi. (1 Ekim 1918)
– Sadrazam Talat Paşa istifa etti ve İttihat ve Terakki Komitesi iş başından uzaklaştı. (8 Ekim 1918)
– Eski harbiye nazırlarından Ahmet İzzet paşa sadrazam oldu. (14 Ekim 1918)
– İngilizler, Halep’e girdi. (27 Ekim 1918)
– Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. (30 Ekim 1918)
– İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Talat, Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar. (3 Kasım 1918)
– Ahmet İzzet paşa Hükümeti istifa etti. (8 Kasım 1918)
– Tevfik Paşa, ikinci kez sadrazam oldu. (11 Kasım 1918)
– İtilâf devletleri donanması İstanbul’a geldi. Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldi. (13 Kasım 1918)
– Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi. (17 Kasım 1918)
– Padişah VI.Mehmet, işgallere çıkan Mebuslar Meclisi’ni kapattı. (21 Aralık 1918)
– Ateşkes Antlaşması ihlâl edildi. (15 Şubat 1919)
– Azgur kasabası ve Ahıska, Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi. ( 1 Mart 1919)
– Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti ve Damat Ferit Paşa sadrazam oldu. (3 Mart 1919)
– Yunan ordusu İzmir’e çıktı. (15 Mayıs 1919)
– Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a hareket etti. (16 Mayıs 1919)
– Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktı. (19 Mayıs 1919)
– Amasya Genelgesi yayımlandı. (22 Haziran 1919)
– Erzurum Kongresi toplandı. (23 Temmuz 1919)
– Sivas Kongresi toplandı. (4 Eylül 1919)
– Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur, Anadolu’daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı. (21 Eylül 1919)
– Eski Harbiye nazırlarından Ali Rıza Paşa sadrazam oldu. (2 Ekim 1919)
– Amasya Görüşmesi yapıldı. (20 Ekim 1919)
– Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldi. (27 Aralık 1919)
– Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı. (12 Ocak 1920)
– Misak-ı Millî kabul edildi. (28 Ocak 1920)
– Fransızlar, Maraş’tan çekildiler. (11 Şubat 1920)
– Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti. (3 Mart 1920)
– Bahriye Nazırı Salih Paşa sadrazam oldu. (8 Mart 1920)
– İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi. (16 Mart 1920)
– Sadrazam Salih Paşa istifa etti. (2 Nisan 1920)
– Mebuslar Meclisi dağıtıldı. (11 Nisan 1920)
– Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. (23 Nisan 1920)
– Zonguldak, Fransızlar tarafından işgal edildi. (18 Haziran 1920)
– Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey, Balıkesir, Edremit, Alaşehir, Bursa, Tekirdağ, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Uşak Yunanlılar tarafından işgal edildi. (1920)
– Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması’nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi. (22 Temmuz 1920)
– Damat Ferit Paşa beşinci kez sadrazam oldu. (31 Temmuz 1920)
– Sevr Antlaşması imzalandı. (10 Ağustos 1920)
– Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti. (17 Ekim 1920)
– Tevfik Paşa, dördüncü kez sadrazam oldu. (21 Ekim 1920)
– I.İnönü Savaşı kazanıldı. (10 Ocak 1921)
– Londra konferansı toplandı. (21 Şubat 1921)
– İzmit, Afyonkarahisar, Eskişehir Yunanlılar tarafından işgal edildi. (1921)
– Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı. (13 Eylül 1921)
– Büyük Taarruz başladı. (26 Ağustos 1922)
– Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı. (30 Ağustos 1922)
– Türk ordusu İzmir’e girdi. (9 Eylül 1922)
– Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi. (18 Eylül 1922)
– Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. (11 Ekim 1922)
– Saltanat kaldırıldı. (1 Kasım 1922)
– Son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa istifa etti. (4 Kasım 1922)
– VI.Mehmet Vahdettin, halife sıfatıyla son Cuma selâmlığına katıldı. (10 Kasım 1922)
– Son Osmanlı Padişahı VI.Mehmet, ülkeyi terk etti. (17 Kasım 1922)